Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Zajęcia dodatkowe (koszt miesięczny 30zł)

Czy dziecko będzie brało udział w treningach dodatkowych takich jak: Randori, treningi w ilości powyżej 2 tygodniowo, treningi techniczne, treningi biegowe, itp.?

Dziecko uczestniczyło w zajęciach próbnych

Dane zawodnika (dziecko/senior)

Skąd dowidziałeś/aś się o naszym klubie?

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

Zapoznałem się z Regulaminem Klubu
Zapoznałem się z Regulaminem Płatności Składek
Zapoznałem się z Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych
Wyrażam Zgodę na Rozpowszechnianie Wizerunku
Koniec roku szkolnego nie jest równoznaczny z wypowiedzeniem członkostwa. Żeby zrezygnować z członkostwa należy wysłać pisemną rezygnację